All Posts in Tag

Yüksek Tapu Harcı

Yüksek tapu harcından nasıl kurtulunur?

Tapu Harçları

Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, satışın, bir malın mülkiyetinin belli bir bedel karşılığında bir başkasına devredilmesi işlemine dendiğini belirterek, satışı bağıştan ayıran unsurun da tapu sicili açısından taşınmaz malın para ile değiştirilmesi olduğunu söyledi. Hakan Erilkun, bağışın ise, taşınmazın…

Daha Fazla Bilgi